1 Li, Oliver , K= 0, Elo=1364, ID=3163812
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

2 Ooi, Jayden , K= 0, Elo=1226, ID=4567402
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 15 Chen, Matthew 1338 112 0.35 1.0 2.0 5.0
3 B 11 Yu, Jeffrey 1259 33 0.45 1.0 3.0 6.0
4 W 5 He, Paul 1449 223 0.22 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 4.0 9.0
6 W 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 167 0.28 0.5 4.5 5.5
7 B 9 Xie, Felix 1656 400 0.08 1.0 5.5 6.5
8 W 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 146 0.30 0.5 6.0 7.0
9 B 14 Rupasinghe, Sayum 1578 352 0.11 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=1649 1404 2.79 7.0 37.0

3 Renjith, Sravan , K= 0, Elo=1949, ID=6295
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 14 Rupasinghe, Sayum 1578 371 0.90 1.0 2.0 6.0
3 W 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 400 0.92 1.0 3.0 7.0
4 B 9 Xie, Felix 1656 293 0.85 1.0 4.0 6.5
5 W 2 Ooi, Jayden 1226 400 0.92 1.0 5.0 7.0
6 B 5 He, Paul 1449 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 W 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 400 0.92 1.0 7.0 5.5
8 B 12 Li, Joshua 1410 400 0.92 1.0 8.0 6.0
9 W 4 Zheng, Thomas 1256 400 0.92 1.0 9.0 5.0
var = 0, PRtg=2235 1339 8.19 9.0 45.0

4 Zheng, Thomas , K= 0, Elo=1256, ID=9246
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Liu, Lucas 985 271 0.83 1.0 1.0 4.0
2 W 17 Anup Kumar, Vihaan 979 277 0.83 1.0 2.0 4.5
3 B 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 137 0.32 0.0 2.0 5.5
4 W 18 Xu, Chengyun 647 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 B 28 Ho, Oscar 810 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 11 Yu, Jeffrey 1259 3 0.50 1.0 4.0 6.0
7 B 14 Rupasinghe, Sayum 1578 322 0.13 0.0 4.0 6.0
8 W 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.92 1.0 5.0 5.0
9 B 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 5.0 9.0
var = 0, PRtg=1344 1138 5.45 5.0 28.0

5 He, Paul , K= 0, Elo=1449, ID=9355
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Chai, Jacob 1000 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 18 Xu, Chengyun 647 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 12 Li, Joshua 1410 39 0.55 1.0 3.0 6.0
4 B 2 Ooi, Jayden 1226 223 0.78 0.0 3.0 7.0
5 W 14 Rupasinghe, Sayum 1578 129 0.33 1.0 4.0 6.0
6 W 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 4.0 9.0
7 B 15 Chen, Matthew 1338 111 0.65 0.0 4.0 5.0
8 B 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.92 0.0 4.0 5.0
9 W 28 Ho, Oscar 810 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1357 1185 6.07 5.0 30.0

6 Simic, Filip , K= 0, Elo= 881, ID=4564790
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

7 Wang, Daniel , K= 0, Elo=1489, ID=2434422
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 20 Zhao, Brian 1075 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 W 25 Chai, Jacob 1000 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 W 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 383 0.91 1.0 3.0 4.5
6 B 19 Yuan, Jacob 1064 400 0.92 0.0 3.0 6.0
7 W 28 Ho, Oscar 810 400 0.92 0.0 3.0 4.0
8 B 31 Wang, Eugene 906 400 0.92 1.0 4.0 4.0
9 W 18 Xu, Chengyun 647 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1059 930 8.27 4.0 23.0

8 Lee, Lachlan , K= 0, Elo= 676, ID=3169180
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

9 Xie, Felix , K= 0, Elo=1656, ID=9267
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Ma, Michael 948 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 21 Cai, Vincent 830 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 20 Zhao, Brian 1075 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 3 Renjith, Sravan 1949 293 0.15 0.0 3.0 9.0
5 B 15 Chen, Matthew 1338 318 0.87 1.0 4.0 5.0
6 B 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 284 0.84 0.5 4.5 7.0
7 W 2 Ooi, Jayden 1226 400 0.92 0.0 4.5 7.0
8 B 18 Xu, Chengyun 647 400 0.92 1.0 5.5 5.0
9 W 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 263 0.82 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1500 1198 7.28 6.5 34.0

10 Qin, Oscar Shu Xuan , K= 0, Elo=1372, ID=8655
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Xin, Joseph 927 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 19 Yuan, Jacob 1064 308 0.86 1.0 2.0 6.0
3 B 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 2.0 9.0
4 W 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 21 0.47 1.0 3.0 5.5
5 B 18 Xu, Chengyun 647 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 9 Xie, Felix 1656 284 0.16 0.5 4.5 6.5
7 B 11 Yu, Jeffrey 1259 113 0.65 1.0 5.5 6.0
8 B 2 Ooi, Jayden 1226 146 0.70 0.5 6.0 7.0
9 W 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.92 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=1560 1203 5.68 7.0 35.0

11 Yu, Jeffrey , K= 0, Elo=1259, ID=9268
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Wang, Eugene 906 353 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 153 0.70 1.0 2.0 4.5
3 W 2 Ooi, Jayden 1226 33 0.55 0.0 2.0 7.0
4 B 20 Zhao, Brian 1075 184 0.74 1.0 3.0 3.5
5 W 19 Yuan, Jacob 1064 195 0.75 1.0 4.0 6.0
6 B 4 Zheng, Thomas 1256 3 0.50 0.0 4.0 5.0
7 W 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 113 0.35 0.0 4.0 7.0
8 B 28 Ho, Oscar 810 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1237 979 6.32 6.0 31.0

12 Li, Joshua , K= 0, Elo=1410, ID=2432786
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Wang, Caleb 329 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 28 Ho, Oscar 810 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 5 He, Paul 1449 39 0.45 0.0 2.0 5.0
4 W 19 Yuan, Jacob 1064 346 0.89 0.0 2.0 6.0
5 B 24 Liu, Lucas 985 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 21 Cai, Vincent 830 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 B 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 5.0 9.0
9 B 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=1008 824 6.94 6.0 30.0

13 Zhang, Kendrick (ken, K= 0, Elo=1393, ID=9276
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Chand, Ayush 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 4 Zheng, Thomas 1256 137 0.68 1.0 3.0 5.0
4 B 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 21 0.53 0.0 3.0 7.0
5 W 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 B 2 Ooi, Jayden 1226 167 0.72 0.5 4.5 7.0
7 B 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 4.5 9.0
8 W 15 Chen, Matthew 1338 55 0.58 1.0 5.5 5.0
9 B 9 Xie, Felix 1656 263 0.18 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1206 1056 5.53 5.5 33.0

14 Rupasinghe, Sayum , K= 0, Elo=1578, ID=2430911
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Fareed, Mikel 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Renjith, Sravan 1949 371 0.10 0.0 1.0 9.0
3 B 24 Liu, Lucas 985 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 5 He, Paul 1449 129 0.67 0.0 3.0 5.0
6 W 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 4 Zheng, Thomas 1256 322 0.87 1.0 5.0 5.0
8 B 19 Yuan, Jacob 1064 400 0.92 1.0 6.0 6.0
9 W 2 Ooi, Jayden 1226 352 0.89 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1204 952 7.13 6.0 31.0

15 Chen, Matthew , K= 0, Elo=1338, ID=9631
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Giraud, David 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 Ooi, Jayden 1226 112 0.65 0.0 1.0 7.0
3 W 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 232 0.79 1.0 2.0 4.5
4 B 37 Kolokimoana, Arii 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Xie, Felix 1656 318 0.13 0.0 3.0 6.5
6 B 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 5 He, Paul 1449 111 0.35 1.0 5.0 5.0
8 B 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 55 0.42 0.0 5.0 5.5
9 W 19 Yuan, Jacob 1064 274 0.83 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1090 956 5.93 5.0 29.0

16 Retnaraja, Ethan , K= 0, Elo=1134, ID=5215045
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

17 Anup Kumar, Vihaan , K= 0, Elo= 979, ID=2434595
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Kolokimoana, Arii 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Zheng, Thomas 1256 277 0.17 0.0 1.0 5.0
3 W 29 Ma, Michael 948 31 0.54 0.5 1.5 5.0
4 B 21 Cai, Vincent 830 149 0.70 0.0 1.5 4.0
5 W 30 Xin, Joseph 927 52 0.57 1.0 2.5 3.5
6 B 20 Zhao, Brian 1075 96 0.37 0.0 2.5 3.5
7 W 25 Chai, Jacob 1000 21 0.47 1.0 3.5 4.0
8 B 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 0.0 3.5 5.0
9 W 33 Chand, Ayush 0 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg= 758 671 5.58 4.5 21.5

18 Xu, Chengyun , K= 0, Elo= 647, ID=3174425
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Kolokimoana, Joachim 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 He, Paul 1449 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 28 Ho, Oscar 810 163 0.28 1.0 2.0 4.0
4 B 4 Zheng, Thomas 1256 400 0.08 1.0 3.0 5.0
5 W 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 W 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 0.0 3.0 5.0
7 B 32 Wang, Caleb 329 318 0.87 1.0 4.0 3.0
8 W 9 Xie, Felix 1656 400 0.08 0.0 4.0 6.5
9 B 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1031 929 3.39 5.0 26.0

19 Yuan, Jacob , K= 0, Elo=1064, ID=9095
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 308 0.14 0.0 1.0 7.0
3 W 31 Wang, Eugene 906 158 0.71 1.0 2.0 4.0
4 B 12 Li, Joshua 1410 346 0.11 1.0 3.0 6.0
5 B 11 Yu, Jeffrey 1259 195 0.25 0.0 3.0 6.0
6 W 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 1.0 4.0 4.0
7 B 29 Ma, Michael 948 116 0.66 1.0 5.0 5.0
8 W 14 Rupasinghe, Sayum 1578 400 0.08 0.0 5.0 6.0
9 B 15 Chen, Matthew 1338 274 0.17 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1291 1144 3.12 6.0 30.0

20 Zhao, Brian , K= 0, Elo=1075, ID=9307
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Xie, Felix 1656 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 W 11 Yu, Jeffrey 1259 184 0.26 0.0 2.0 6.0
5 B 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 0.0 2.0 5.0
6 W 17 Anup Kumar, Vihaan 979 96 0.63 1.0 3.0 4.5
7 B 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 0.5 3.5 4.5
8 W 29 Ma, Michael 948 127 0.67 0.0 3.5 5.0
9 B 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.92 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 800 775 5.40 3.5 22.5

21 Cai, Vincent , K= 0, Elo= 830, ID=9337
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 Xie, Felix 1656 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 37 Kolokimoana, Arii 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Anup Kumar, Vihaan 979 149 0.30 1.0 2.0 4.5
5 B 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 12 Li, Joshua 1410 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 W 23 Wang, Cunmeng 708 122 0.67 0.0 3.0 5.0
8 W 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 0.0 3.0 4.5
9 B 32 Wang, Caleb 329 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 622 635 4.81 4.0 21.0

22 Zhao, Tiger Chengxin, K= 0, Elo= 640, ID=3183093
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Ooi, Jayden 1226 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 33 Chand, Ayush 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 36 Kaemo, Arden 0 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 B 29 Ma, Michael 948 308 0.14 1.0 2.0 5.0
5 W 25 Chai, Jacob 1000 360 0.10 1.0 3.0 4.0
6 B 14 Rupasinghe, Sayum 1578 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 W 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 400 0.08 1.0 4.0 4.5
8 B 4 Zheng, Thomas 1256 400 0.08 0.0 4.0 5.0
9 W 20 Zhao, Brian 1075 400 0.08 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1018 910 2.48 5.0 23.0

23 Wang, Cunmeng , K= 0, Elo= 708, ID=3181892
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Renjith, Sravan 1949 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 32 Wang, Caleb 329 379 0.91 1.0 1.0 3.0
3 B 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 1.0 3.0 4.0
5 B 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 W 15 Chen, Matthew 1338 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 21 Cai, Vincent 830 122 0.33 1.0 4.0 4.0
8 W 5 He, Paul 1449 400 0.08 1.0 5.0 5.0
9 B 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 400 0.08 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1196 1128 2.64 5.0 26.0

24 Liu, Lucas , K= 0, Elo= 985, ID=9702
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Zheng, Thomas 1256 271 0.17 0.0 0.0 5.0
2 B 35 Giraud, David 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 14 Rupasinghe, Sayum 1578 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 B 31 Wang, Eugene 906 79 0.61 1.0 2.0 4.0
5 W 12 Li, Joshua 1410 400 0.08 0.0 2.0 6.0
6 W 29 Ma, Michael 948 37 0.55 0.0 2.0 5.0
7 B 34 Fareed, Mikel 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
8 B 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 121 0.34 0.0 3.0 4.5
9 W 30 Xin, Joseph 927 58 0.58 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 866 903 4.25 4.0 18.0

25 Chai, Jacob , K= 0, Elo=1000, ID=9517
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 He, Paul 1449 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 34 Fareed, Mikel 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 30 Xin, Joseph 927 73 0.60 1.0 2.0 3.5
5 B 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 360 0.90 0.0 2.0 5.0
6 W 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 0.0 2.0 4.5
7 B 17 Anup Kumar, Vihaan 979 21 0.53 0.0 2.0 4.5
8 W 27 Zhao, Oliver 1051 51 0.43 1.0 3.0 0.5
9 B 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 795 726 5.38 4.0 17.0

26 Zhao, Jay Zi Xuan , K= 0, Elo=1106, ID=9137
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 Yu, Jeffrey 1259 153 0.30 0.0 1.0 6.0
3 B 15 Chen, Matthew 1338 232 0.21 0.0 1.0 5.0
4 W 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 B 7 Wang, Daniel 1489 383 0.09 0.0 2.0 4.0
6 W 34 Fareed, Mikel 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.92 0.0 3.0 5.0
8 W 24 Liu, Lucas 985 121 0.66 1.0 4.0 4.0
9 B 29 Ma, Michael 948 158 0.71 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg= 901 832 4.73 4.5 21.5

27 Zhao, Oliver , K= 0, Elo=1051, ID=9767
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 37 Kolokimoana, Arii 0 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 34 Fareed, Mikel 0 400 0.92 0.5 0.5 2.0
4 W 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 0.0 0.5 3.0
5 B 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 0.0 0.5 4.5
6 W 35 Giraud, David 0 400 0.92 0.0 0.5 2.0
7 W 33 Chand, Ayush 0 400 0.92 0.0 0.5 3.5
8 B 25 Chai, Jacob 1000 51 0.57 0.0 0.5 4.0
9 B 38 Kolokimoana, Joachim 0 400 0.92 0.0 0.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 277 7.09 0.5 3.5

28 Ho, Oscar , K= 0, Elo= 810, ID=1692191
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 12 Li, Joshua 1410 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 18 Xu, Chengyun 647 163 0.72 0.0 1.0 5.0
4 B 38 Kolokimoana, Joachim 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 4 Zheng, Thomas 1256 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 1.0 4.0 4.0
8 W 11 Yu, Jeffrey 1259 400 0.08 0.0 4.0 6.0
9 B 5 He, Paul 1449 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1005 939 2.96 4.0 22.0

29 Ma, Michael , K= 0, Elo= 948, ID=9326
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Xie, Felix 1656 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 38 Kolokimoana, Joachim 0 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 17 Anup Kumar, Vihaan 979 31 0.46 0.5 1.5 4.5
4 W 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 308 0.86 0.0 1.5 5.0
5 W 37 Kolokimoana, Arii 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
6 B 24 Liu, Lucas 985 37 0.45 1.0 3.5 4.0
7 W 19 Yuan, Jacob 1064 116 0.34 0.0 3.5 6.0
8 B 20 Zhao, Brian 1075 127 0.33 1.0 4.5 3.5
9 W 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 158 0.29 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg= 995 834 4.65 5.0 23.0

30 Xin, Joseph , K= 0, Elo= 927, ID=9669
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Qin, Oscar Shu Xuan 1372 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 39 Ni, Lucas 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
3 W 35 Giraud, David 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 B 25 Chai, Jacob 1000 73 0.40 0.0 1.0 4.0
5 B 17 Anup Kumar, Vihaan 979 52 0.43 0.0 1.0 4.5
6 W 38 Kolokimoana, Joachim 0 400 0.92 0.5 1.5 3.5
7 B 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
8 W 32 Wang, Caleb 329 400 0.92 1.0 3.5 3.0
9 B 24 Liu, Lucas 985 58 0.42 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 508 518 5.93 3.5 14.0

31 Wang, Eugene , K= 0, Elo= 906, ID=9718
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Yu, Jeffrey 1259 353 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 19 Yuan, Jacob 1064 158 0.29 0.0 1.0 6.0
4 W 24 Liu, Lucas 985 79 0.39 0.0 1.0 4.0
5 B 32 Wang, Caleb 329 400 0.92 0.0 1.0 3.0
6 B 33 Chand, Ayush 0 400 0.92 1.0 2.0 3.5
7 W 37 Kolokimoana, Arii 0 400 0.92 1.0 3.0 3.0
8 W 7 Wang, Daniel 1489 400 0.08 0.0 3.0 4.0
9 B 34 Fareed, Mikel 0 400 0.92 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg= 582 570 5.47 4.0 16.0

32 Wang, Caleb , K= 0, Elo= 329, ID=2435730
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Li, Joshua 1410 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 23 Wang, Cunmeng 708 379 0.09 0.0 0.0 5.0
3 W 38 Kolokimoana, Joachim 0 329 0.88 0.0 0.0 3.5
4 B 35 Giraud, David 0 329 0.88 1.0 1.0 2.0
5 W 31 Wang, Eugene 906 400 0.08 1.0 2.0 4.0
6 B 37 Kolokimoana, Arii 0 329 0.88 1.0 3.0 3.0
7 W 18 Xu, Chengyun 647 318 0.13 0.0 3.0 5.0
8 B 30 Xin, Joseph 927 400 0.08 0.0 3.0 3.5
9 W 21 Cai, Vincent 830 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 630 603 3.18 3.0 15.0

33 Chand, Ayush , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 B 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 34 Fareed, Mikel 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 B 35 Giraud, David 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
6 W 31 Wang, Eugene 906 400 0.08 0.0 1.5 4.0
7 B 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 1.0 2.5 0.5
8 W 38 Kolokimoana, Joachim 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
9 B 17 Anup Kumar, Vihaan 979 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 572 552 2.40 3.5 13.0

34 Fareed, Mikel , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Rupasinghe, Sayum 1578 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 25 Chai, Jacob 1000 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 0.5 0.5 0.5
4 B 33 Chand, Ayush 0 0 0.50 0.5 1.0 3.5
5 W 38 Kolokimoana, Joachim 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
6 B 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 400 0.08 0.0 2.0 4.5
7 W 24 Liu, Lucas 985 400 0.08 0.0 2.0 4.0
8 B 35 Giraud, David 0 0 0.50 0.0 2.0 2.0
9 W 31 Wang, Eugene 906 400 0.08 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= 509 736 1.98 2.0 11.5

35 Giraud, David , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Chen, Matthew 1338 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 24 Liu, Lucas 985 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 B 30 Xin, Joseph 927 400 0.08 0.0 0.0 3.5
4 W 32 Wang, Caleb 329 329 0.12 0.0 0.0 3.0
5 W 33 Chand, Ayush 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
6 B 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 1.0 1.0 0.5
7 B 38 Kolokimoana, Joachim 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
8 W 34 Fareed, Mikel 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
9 W 37 Kolokimoana, Arii 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 310 514 2.44 2.0 6.0

36 Kaemo, Arden , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 13 Zhang, Kendrick (ken 1393 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 22 Zhao, Tiger Chengxin 640 400 0.08 1.0 2.0 5.0
4 B 14 Rupasinghe, Sayum 1578 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 20 Zhao, Brian 1075 400 0.08 1.0 3.0 3.5
6 B 18 Xu, Chengyun 647 400 0.08 1.0 4.0 5.0
7 W 12 Li, Joshua 1410 400 0.08 0.0 4.0 6.0
8 W 17 Anup Kumar, Vihaan 979 400 0.08 1.0 5.0 4.5
9 B 11 Yu, Jeffrey 1259 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1330 1123 0.64 5.0 27.0

37 Kolokimoana, Arii , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Anup Kumar, Vihaan 979 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 1.0 1.0 0.5
3 W 21 Cai, Vincent 830 400 0.08 1.0 2.0 4.0
4 W 15 Chen, Matthew 1338 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 29 Ma, Michael 948 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 W 32 Wang, Caleb 329 329 0.12 0.0 2.0 3.0
7 B 31 Wang, Eugene 906 400 0.08 0.0 2.0 4.0
8 W 40 Rochedreux, Jean-Ant 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
9 B 35 Giraud, David 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 668 709 1.60 3.0 16.0

38 Kolokimoana, Joachim, K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Xu, Chengyun 647 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 29 Ma, Michael 948 400 0.08 0.0 0.0 5.0
3 B 32 Wang, Caleb 329 329 0.12 1.0 1.0 3.0
4 W 28 Ho, Oscar 810 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 34 Fareed, Mikel 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 30 Xin, Joseph 927 400 0.08 0.5 1.5 3.5
7 W 35 Giraud, David 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
8 B 33 Chand, Ayush 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
9 W 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 1.0 3.5 0.5
var = 0, PRtg= 538 524 2.02 3.5 13.0

39 Ni, Lucas , K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Yuan, Jacob 1064 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 30 Xin, Joseph 927 400 0.08 1.0 1.0 3.5
3 W 23 Wang, Cunmeng 708 400 0.08 0.0 1.0 5.0
4 B 26 Zhao, Jay Zi Xuan 1106 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 1.0 2.0 0.5
6 B 25 Chai, Jacob 1000 400 0.08 1.0 3.0 4.0
7 W 20 Zhao, Brian 1075 400 0.08 0.5 3.5 3.5
8 B 21 Cai, Vincent 830 400 0.08 1.0 4.5 4.0
9 W 12 Li, Joshua 1410 400 0.08 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1135 1019 0.72 4.5 20.5

40 Rochedreux, Jean-Ant, K= 0, Elo= 0, ID=0
2019 Oceania Youth U12 Rapid, Auckland, 06/01/2019, 07/01/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Zhao, Brian 1075 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 31 Wang, Eugene 906 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 33 Chand, Ayush 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
4 B 27 Zhao, Oliver 1051 400 0.08 1.0 2.0 0.5
5 W 21 Cai, Vincent 830 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 28 Ho, Oscar 810 400 0.08 0.0 2.0 4.0
7 W 30 Xin, Joseph 927 400 0.08 0.0 2.0 3.5
8 B 37 Kolokimoana, Arii 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 W 25 Chai, Jacob 1000 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 688 733 1.56 3.0 15.0